'कृष्णा'चे रणांगण य.मो.कृष्णा कारखाना निवडणूक निकाल अपडेट : 1 ली फेरी


1 ली फेरी
गट - इतर मागास प्रवर्ग राखीव  

1) पाटणकर मिलिंद पांडुरंग (कासारशिरंबे,ता.कराड)*
संस्थापक पॅनेल,चिन्ह - नारळ
मिळालेली मते - 4,633

2) रणदिवे शंकरराव ज्ञानदेव (कासेगाव,ता.वाळवा)
रयत पॅनेल,चिन्ह - शिट्टी
मिळालेली मते - 2,198

3) शिंदे वसंतराव बाबूराव (ज्ञानू) (विंग,ता.कराड)
सहकार पॅनेल, चिन्ह - कपबशी
मिळालेली मते - 10,125

गट - इतर मागास प्रवर्ग मधील आघाडी उमेदवार 

1) शिंदे वसंतराव 5,492 मतानी आघाडीवर सहकार