703 संशयितांचे अहवाल कोरोनाबाधित; 2 बाधितांचा मृत्यू


सातारा दि. 3 (जिमाका): जिल्ह्यात काल रात्री 12 वाजेपर्यत जाहीर करण्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार 703 नागरिकांचे अहवाल कोरोना बाधित आले असून 2 बाधितांचा मृत्यु झाला असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक, डॉ. सुभाष चव्हाण यांनी दिली आहे.

कोरोना बाधित अहवालामध्ये :

सातारा तालुक्यातील सातारा 41, सोमवार पेठ 4, मंगळवार पेठ 5, शनिवार पेठ 1, गडकर आळी 1, वाढे 2, राधीका रोड 1, सदरबझार 11, शाहुपुरी 2, शाहुनगर 2, गोडोली 7, कोडोली 2, विसावा नाका 1, कृष्णानगर 6, केसरकर पेठ 1, संभाजी नगर 1, प्रतापगंज पेठ 1, पार्ले 1, मल्हारपेठ 1, करंजे 2, विकासनगर 6, चाहुर 3, जैतापुर 1, देवी चौक 1, पंताचा गोट 1, मोळाचा ओढा 2, बाबर कॉलनी 1, तामजाई नगर 2, विखळे 1, खेड 1, सिंदखेड 1, चिंचनेर 1, तासगांव 1, एमआयडीसी 1, कुमठे 1, पाडळी 1, सत्वशिल नगर 1, पानमळेवाडी 4, सैदापुर 2, कन्हेर 1, धावडशी 1, सासपडे 1, गेंडामाळ 1, परळी 1, ठोसेघर 1, जिहे 1,

कराड तालुक्यातील कराड 8, सोमवार पेठ 4, मंगळवार पेठ 4, गुरुवार पेठ 1, शुक्रवार पेठ 2, शनिवार पेठ 5, कार्वेनाका 1, वडगांव 1,वनवासमाची 2, धोंडेवाडी 1, आगाशिवनगर 1,सैदापुर 2, ओंड 3, हेळगांव 3, मसुर 2, चोरे 2, तांबवे 3, कार्वे 6, शेरे 1, कोडोली 2, गोळेश्वर 4, विद्यानगर 1, राजमाची 1, चिखली 1, विंग 6, उंब्रज 1, मलकापुर 7, कोयना वसाहत 1, बनवडे 1, वाठार 1, नारायणवाडी 1, दुशेरे 1, औंध 1,

पाटण तालुक्यातील ढोरोशी 1, मेंंढ 1, तारळे 2, चोपदारवाडी 4, दिवशी बु. 2, गोशटवाडी 1, लेंडोरी 1, नेरले 1, जाधववाडी 1, गुढे 1,

फलटण तालुक्यातील फलटण 9, मंगळवार पेठ 1, बुधवार पेठ 1, शुक्रवार पेठ 1, रविवार पेठ 1, कसबा पेठ 4, लक्ष्मीनगर 9, शिंपी गल्ली 1, शिंदेघर 1,विढणी 3, विढणी द्हाबीघे 13, साखरवाडी 4,कुंटे 1,ठाकुर्की 1, मलठण 4, राजुरी 2, हिंगणगांव 1, सासवड 3, तरडगांव 8, कोळकी 5, फरांदवाडी 1, नारळी बाग 1, पुजारी कॉलनी 1, तेली गल्ली 1, अलगुडेवाडी 8, बरड 4, जावली 4, फडतरवाडी 3, गुणवरे 1, ताथवड 1, शिंदेवाडी 1, सांगवी 2, दुधेबावी 1, पवारवाडी 1, खटकेवस्ती 3, राजाळे 4, सातेफाटा 1, सरडे 1, जाधववाडी 2 चौधरीवाडी 1, ,तडवळे 1, धूळदेव 1, मांजवडी 1, आळेवाडी 1,

खटाव तालुक्यातील खटाव 14, जगदाळेवस्ती 2, निढळ 1, पांढरवाडी 2, पुसेसावळी 1, मायणी 1, वडुज 7, कातरखटाव 1, एनकुल 3, डांबेवाडी 1, कन्हेरवाडी 1, चितळी 1, धोंडेवाडी 2, मोराळे 1, भुरकवाडी 5, लोणी 6, खरशिंगे 1, वडगांव 6, चोरडे 1, अंबवडे 1, म्हासुर्णे 1, येलमारवाडी 1, खतगुण 9, वेटणे 1, ठोंबरेवाडी 1,

माण तालुक्यातील डांगीरवाडी 2, म्हसवड 3, पानवन 3, भटकी 2, जांभुळणी 1, भालवडी 2, दहिवडी 5, पिंगळी बु. 2, पांगरी 1, मानकरनवाडी 2, बांगरवाडी 1, मळवडी 1, कोळेवाडी 1, मोही 2, सोकासन 1,

कोरेगाव तालुक्यातील कोरेगांव 13, चौधरवाडी 3, किन्हई 1, देऊर 4,आचरेवाडी 2, तळीये 1, अंबवडे 1, रहिमतपुर 3, दुधनवाडी 2, किरोली 2, वाठार कि. 2, नागझरी 4, तारगांव 1, अपशिंगे 1, एकंबे 1, नांदगीरी 1, सरकलवाडी 1, वाघोली 2, सोळशी 1, पिंपोडे बु. 2, करंजखोप 1, वाठार स्टे. 1,तडवळे 1, कटापुर 1,

खंडाळा तालुक्यातील खंडाळा 5, शिरवळ 32, दापकेघर 3,लोणंद 15, पिसाळवाडी 1, अंडोरी 1, अहिरे 1, म्हावशी 2, येलेवाडी 1, भादे 1, निरा 1, गुळुंचे 1, शेरेचीवाडी 1, देवघर 1,

वाई तालुक्यातील वाई 4, रविवार पेठ 3, गंगापुरी 3, फुलेनगर 2, बावधन 1, पसरणी 2, सोनगिरवाडी 3, व्यागांव 2, सह्याद्रीनगर 4, यशवंतनगर 1, व्याहाळी पुनर्वसन 2, केंजळ 1, येराळवाडी 5, धोम 3, गोविडेघर 1, उडतारे 1, किकली 1, अमृतवाडी 1,पाचवड 1,लोहारे 1, सदाशिवनगर 3, म्हातेकरवाडी 1, आसवली 1, वाठार 1, भुईंज 1,

महाबळेश्वर तालुक्यातील महाबळेश्वर 13, पाचगणी 24, दांडेघर 3, गुरेघर 1,खिंगर 1, मेटगुताड 1,

जावली तालुक्यातील खर्शी 4, मेढा 1, जवळवाडी 1, भोगावली 2, कावडी 3, सानपाने 4, कुडाळ 2, सांगवी 1, धुंदमुरा 3, वाळंगवाडी 1, म्हसवे 1,

इतर 1, शिवाजीनगर 1, धुळदेव 1, वडगांव 1, सहकार नगर 2, आसरे 1, चव्हाणवाडी 1, बोडकवाडी 1, रविवार पेठ 1,

बाहेरील जिल्ह्यातील अहमदनगर 1, पुणे 3, माळशिरस 1, सांगली 3, खानापुर 1,

2 बाधितांचा मृत्यु

                स्व. क्रांतिसिंह नाना पाटील सर्वसाधारण रुग्णालय, सातारा मध्ये हिवघरवाडी ता. जावली येथील 45 वर्षीय पुरुष, शिवथर ता. सातारा येथील 82 वर्षीय पुरुष अशा एकूण 2 बाधितांचा उपचारादरम्यान मृत्यु झाला असल्याचेही डॉ. चव्हाण यांनी कळविले आहे.         

एकूण नमुने -411554

एकूण बाधित -67494

घरी सोडण्यात आलेले -60575

मृत्यू -1912

उपचारार्थ रुग्ण-5007