जिल्ह्यातील 67 नागरिकांचे अहवाल कोरोना बाधित


जिल्ह्यातील 67 नागरिकांचे अहवाल कोरोना बाधित


 


सातारा दि. 9 (जि. मा. का) : आरोग्य विभागाकडून काल रात्री जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील विविध रुग्णालये व कोरोना केअर सेंटर मध्ये येथे उपचार घेत असलेल्यामध्ये निकट सहवासित 59 , प्रवास करुन आलेले 4, सारीचे 4 असे एकूण 62 नागरिकांचा अहवाल कोरोना बाधित आले आला आहे. अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. आमोद गडीकर यांनी दिली. 


कोरोना बाधित रुग्ण आढलेल्या तालुकानिहाय तपशील खालीलप्रमाणे


   कराड तालुक्यातील बनवडी येथील 35, 43 वर्षीय पुरुष, 32 वर्षाची महिला, 13 वर्षाची युवती, 14 वर्षाचा युवक, 7 वर्षाचा बालक व 11 वर्षाची मुलगी, मलकापूर येथील 51 वर्षाचा पुरुष


 वाई तालुक्यातील पसरणी येथील 70 वर्षाची महिला व 4 वर्षाचा बालक, ब्राम्हणशाही येथील 58 वर्षाचा पुरुष, बदेवाडी येथील 20 वर्षीय युवक, शिरगाव येथील 90 वर्षाचा पुरुष


 खंडाळा तालुक्यातील पवारआळी, शिरवळ येथील 37 वर्षाचा पुरुष, शिवाजी कॉलनी, शिरवळ येथील 46 वर्षाचा पुरुष, तारांगण पळशी रोड, शिरवळ येथील 39 वर्षाची महिला, शिर्के कॉलनी, शिरवळ येथील 28 व 50 वर्षाचा पुरुष, खोलारे आळी शिरवळ येथील 9 वर्षाचा बालक, शिरवळ येथील 57 वर्षीय पुरुष, न्यू कॉलनी, शिरवळ येथील 37 वर्षीय पुरुष, शिरवळ येथील 45 वर्षीय पुरुष, पाडेगाव, लोणंद येथील 52 वर्षीय महिला, 62 वर्षीय पुरुष, न्यु कॉलनी, शिरवळ येथील 59 वर्षीय पुरुष, चोपनवस्ती, लोणंद येथील 6 वर्षाची बालिका, शिरवळ येथील 36 वर्षीय पुरुष व 30 वर्षीय महिला, खेड येथील 25 वर्षीय महिला


 सातारा तालुक्यातील रविवार पेठ, सातारा येथील 33 वर्षाचा पुरुष, 33 वर्षाची महिला, 50 व 41 वर्षाची महिला, 26 वर्षाचा पुरुष व 2 वर्षाचा बालक, धावली येथील 19 वर्षाची युवती, सैदापूर, सातारा येथील 49 वर्षाची महिला, चोरगेवाडी येथील 21 वर्षाचा पुरुष, संगमनगर, सातारा येथील 40 वर्षाची महिला, जिहे येथील 38, 60,86, 71, 70,23 वर्षाची महिला, 75, 55, 25,40, 38, 27 वर्षीय पुरुष, 42 वर्षाची महिला, 40 व 58 वर्षीय पुरुष, व्यकटपूरा, सातारा येथील 64 वर्षाची महिला, भारतगाववाडी येथील 28 वर्षाचा पुरुष, मल्हारपेठ, सातारा येथील 35 वर्षीय महिला जिहे येथील 39 वर्षीय महिला


 खटाव तालुक्यातील मालनवाडा, वडूज येथील 70 वर्षीय पुरुष, निमसोड येथील 70 वर्षाचा पुरुष,


पाटण तालुक्यातील कसनी येथील 50 वर्षाची महिला


कोरेगाव तालुक्यातील एकसळ येथील 66 वर्षीय पुरुष 


शिरवळ येथील 1, चिलेवाडी भांडळी येथील 1, साप येथील 1, वाठार किरोली येथील 1 असे एकूण 67 जणांचा समावेश आहे.