लग्न समारंभ साजरा करण्यास सशर्त परवानगी जिल्हादंडाधिकारी शेखर सिंह यांनी जारी केले आदेश


लग्न समारंभ साजरा करण्यास सशर्त परवानगी


जिल्हादंडाधिकारी शेखर सिंह यांनी जारी केले आदेश


  सातारा दि. 26 ( जि. मा. का ) : राज्यातील कोविड-19 समाविष्ट असलेल्या कार्यवाही करण्याबाबत दिलेल्या सुचना व लॉकडाऊन उघडण्याच्या अनुषंगाने जिल्हादंडाधिकारी, शेखर सिंह यांनी प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार सातारा जिल्ह्यातील खुले लॉन, विना वातानुकूलित वाहतुक मंगल कार्यालये/हॉल/सभागृहे, घर व घराच्या परिसरात 50 लोकांच्या मार्यादेत सोशल डिस्टन्सिंग तसेच कोविड-19 संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांचे पालन करण्याच्या अटीवर लग्न समारंभ पार पाडण्यास परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच परवानगी देण्यासाठी संबंधित तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. 


 संबंधित तहसिलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी पोलिस विभागाकडील नाहरकत दाखला घेवून पुढील अटी व शर्तींना अधिन राहून संबंधितांना परवानगी देण्याबाबतची कार्यवाही करावी.


  लग्नाच्या ठिकाणी प्रवेश करणाऱ्यांचे अनिवार्यतेने थर्मल स्कॅनिंग करण्यात यावे. लग्नाच्या ठिकाणी प्रत्येक व्यक्तीने तीन पदरी मास्क किंवा साधा कापडी मास्कने नाक व तोंड झाकून वावरणे बंधनकारक राहील. सार्वजनिक ठिकाणी मास्कचा वापर करणे, सार्वजनिक ठिकाणी किंवा खाजगी ठिकाणी थुंकू नये व सोशल डिस्टन्सिंग चे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. वर नमुद ठिकाणच्या प्रवेशद्वारावर, बैठक कक्ष, भोजन कक्ष, बाथरुम, प्रसाधनगृह येथे हात धुण्याकरिता साधने व पुरेशा प्रमाणात सॅनिटायझर्स ठेवण्यात यावेत. भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार लग्नाच्या ठिकाणी सामाजिक अंतराचा नियम काटेकोरपणे पाळण्यात यावा. 1% सोडीयम हायड्रोक्लोराईड वापरुन सदरच्या ठिकाणी निर्जंतुकीकरण करण्यात यावे. दुमजली किंवा त्यापेक्षा जास्त मजली इमारत असले तर वरच्या मजल्यावर जाण्या-येण्यासाठी जिन्याचा वापर करावा. लिफ्टचा वापर केल्यास सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होत नसल्याने लिफ्टचा वापर न करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील. लग्न कार्यास उपस्थित राहणाऱ्या 50 व्यक्तींनी त्यांच्या मोबाईलवर आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करणे बंधनकारक आहे. कोविड-19 संदर्भात यापुर्वी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सुचनांचे पालन करणे संबंधितांवर राहील. कोविड-19 च्या अनुषंगाने गरज भासल्यास डिपॉजिट भरले असले तरी कोणत्याही क्षणी आपणास दिलेली परवानगी रद्द करण्यात येईल व त्यास शासन जबाबदार राहणार नाही. 


 सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधितांचे विरुध्द यथास्थिती आपत्ती व्ययस्थाप कायदा 2005 चे कलम 51, भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 व भारतीय दंड संहिता कलम 188 नुसार दंडनियय कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.