कराड येथील 7 बँकांना प्रशासकीय कामासाठी अटी व शर्तींसह सुट. : जिल्हाधिकारी शेखर सिंह


 


 सातारा दि. 29 (जिमाका):  सातारा जिल्हयाताल कराड तालुक्यात जास्त प्रमाणात कोरोना विषाणूंचा संसर्ग झालेले रूण आढळत असल्याने संपूर्ण कराड नगरपालिका क्षेत्र, मलकापुर नगरपालिका क्षेत्र, जखीनवाडी, नांदलापुर, गोळेश्व, कार्वे, कापील, सैदापूर, बनवडी, गोटे, वारुंजी, मुटे, कोयना वसाहत  इ. ग्रामपंचायत क्षेत्र या कंटेनमेंट झोनमध्ये कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवण्याच्या अनुषंगाने कराड तालुक्यामधील वर नमूद केलेल्या क्षेत्रामध्ये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 मधील तरतूदीप्रमाणे दि. 22 एप्रिल  रोजी रात्री 12 वाजल्यापासून ते पुढील आदेश होईपर्यंत मनाई आदेश पारीत करणेत आलेला आहे.


                यामध्ये कराड शहरातील मुख्य कार्यालये असलेल्या बँकांची कार्यालये चालु ठेवणे आवश्यक असल्याने जिल्हादंडाधिकारी,   शेखर सिंह यांनी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 चे कलम 144 मधील तरतूदीनुसार  प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये  खाली नमुद केलेल्या बँकांची फक्त मुख्य कार्यालये ही केवळ प्रशासकीय कामासाठी चालु ठेवण्याकरीता अटी व शर्तीस अधिन राहून या आदेशान्वये सुट देण्यात आली आहे.


                कृष्णा सहकारी बँक लिमिटेड, रेठरे बु. मलकापूर कृष्णा हॉस्पीटल समोर, मलकापूर, दि. कराड अर्बन बँक लिमिटेड, कराड 516/2, शनिवार पेठ, कराड, दि. कराड जनता सहकारी बँक लि. कराड ,100/101, शिवाजीनगर स्टेशनरोड, कराड, स्व. पी. डी. पाटील सहकारी बँक लि., कराड 15/3 मंगळवार पेठ ज्योतीबा मंदीराजवळ  कराड , यशवंत सहकारी बँक लि.फलटण मुख्य कार्यालय, चावडी चौक कराड, कोयना सहकारी बँक लि. कराड रयत बाजार बिल्डिंग , शनिवार पेठ, मार्केटयार्ड  कराड,  दि.प्रिती संगम सहकारी बँक लि., कराड एस.टी.स्टँड समोर 56, शनिवारपेठ कराड. या बँकांना फक्त प्रशासकीय काम करणेकरीता बँकेतल्याबँकेत काम करण्यासाठी सकाळी 11.00 ते द.2.00 वाजे पर्यंत परवानगी देणेत येत आहे.


                बँक मुख्यालयाला कमीत कमी कर्मचारी वर्गात काम करावे लागेल. तसेच लोकांच्या भेटीसाठी व लोकांच्या बँक मुख्यालयातील प्रवेशास परवानगी नाही. तसेच अत्यावश्यक असणारे कर्मचारी वर्ग यांचे ओळखपत्र  उपविभागीय दंडाधिकारी कराड यांचेकडुन घ्यावे. सॅनिटायझरचा वापर, नाक व तोंडास मास्क लावणे, सोशल डिस्टन्स पाळणे इत्यादिचे पालन करणे बंधनकारक राहील. शासन निर्णय डीएमयु/2020/सोआर.92/डीआयएसएम-1 दि. 17/04/2020 मधील दिलेल्या आदेशानुसार कोविड- 19 बाबत दिलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचना व त्यासोबत जोडलेले परिशष्ट 1 व 2 चे  काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहील. उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणा-यांविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 ते 60, भा.दं.वि. 1860 चे कलम 188 व इतर कादयातील लागू असलेल्या दंडात्मक तरतूदीनुसार गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असेही आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.