सायं- 5 वाजताची सातारा जिल्हा कोरोना (कोव्हिड 19) आकडेवारी .


दिनांक 14.4.2020 रोजीची सायं- 5 वाजताची सातारा जिल्हा कोरोना (कोव्हिड 19) आकडेवारी  1. जिल्हा शासकीय रुग्णालय- 257
2. कृष्णा हॉस्पीटल, कराड- 184
3. खाजगी हॉस्पीटल- 4
4. एकूण दाखल - 445
 *प्रवासी-116, निकट सहवासीत-232, श्वसन संस्थेचा तीव्र जंतू संसर्ग-97 = एकूण 445*
5. 14 दिवसानंतर कोरोना नमुने घेतलेले- 4
6 कोरोना नमुने घेतलेले एकूण- 449
7. कोरोना बाधित अहवाल - 7
8. कोरोना अबाधित अहवाल - 421
9. अहवाल प्रलंबित - 17
10. डिस्चार्ज दिलेले- 422
11. मृत्यू 2
12. सद्यस्थितीत दाखल- 21
13. आलेली प्रवाशी संख्या (दिनांक 14.4.2020) - 876
14. होम क्वारान्टीनमध्ये असलेल्या व्यक्ती - 876
15. होम क्वारान्टीन पैकी 14 दिवस पूर्ण झालेल्या व्यक्ती- 558


16. होम क्वारान्टीन पैकी 14 दिवस पूर्ण न झालेल्या व्यक्ती – 318


17. संस्थेमध्ये अलगीकरण केलेले- 149
18. आज दाखल 16
19 यापैकी डिस्जार्ज केलेले- 74
20. यापैकी शासकीय रुग्णालय जनरल वार्डात-0
21. अद्याप दाखल - 75